ZBrush

Zbrush เป็นโปรแกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ CG Artis ที่ทำงานด้าน Charactor? Design หรือ Modeler ที่ต้องการขึ้นรูป Model ที่มีความสลับซับซ้อนและมีรายละเอียดสูง การสร้างรูปใน Zbrush จะคล้ายการปั้นดินเหนียว ที่ Artis ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนเส้น Polygon เช่นโปรแกรม 3D ตัวอื่นๆ เหมาะกับผู้เริ่มสนใจ การปั้นรูป 3 มิติ? หรือผู้ที่ทำงานปั้นที่มีพืื้นทางด้านงาน ศิลปะกรรม หรือ ปฏิมากรรม ก็จะสามารถปั้นได้ง่ายดั่งจินตนาการ? หรือสำหรับงาน Production 3D ก็นำไปช่วยในการทำ พื้นพิว ที่มีความระเอียดสูงเพื่อไปต่อยอดใน software 3?มิติอื่นๆ ?เช่น? Maya, Max, Xsi และตัวอื่นๆอีกมากมาย โดยการ Export? ภาพที่มีการใส่รายละเอียดสูงแล้วเช่น Diplacement Bump หรือ Normal Map ไปใส่ทำให้งานมีความสมจริงยิ่งขึ้นโดยใช้ Polygon เท่าเดิม ซึ่งนอกการนำไปใช้ในเชิ่ง Production 3d Animation ก็ยังสามารถไปทำ model ต้นแบบเช่นหุ่นจำลอง Model Action Figer เหร๊ยญพระ จตุคามรามเทพ หรือชิ้นงานต้นแบบ โดยการใช้เครื่อง?RP?Print 3d หรือการ CNC??เพื่อลดต้นทุนในการผลิดและสามารถแก้ไขงานตามลูกค้าได้ง่ายตามความต้องการ

For Your Information

My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days